نسل دوم MBA

دوره کوتاه مدت MBA دانشگاه تهران؛ نسل دوم چیست؟
نباید فراموش کنیم که مفهوم کسب و کار، به شکلی که امروز می‌شناسیم و می‌فهمیم، یک مفهوم نسبتاً جدید بوده و Business به این شکل، از اوایل قرن بیستم معنا پیدا کرده است. قبل از آن مفاهیم کار و کسب و کار بیشتر با مفاهیمی همچون “کارخانه داری” و ...
مطالب بیشتر