مدل 34000

دوره MBA یکساله منابع انسانی دانشگاه تهران چیست و چه اهدافی دارد؟
دوره MBA یکساله مدیریت منابع انسانی به منظور پرورش کادر مورد نیاز سازمانها و موسسات تولیدی و خدماتی خصوصی، تعاونی و دولتی در حوزه های مربوط به منابع انسانی تهیه و تدوین شده است. این دوره مجموعه ای هماهنگ از فعالیت‌های تحقیقی و عملی است که به دنبال دستیابی ...
مطالب بیشتر