دوره MBA

دوره MBA یکساله منابع انسانی دانشگاه تهران چیست و چه اهدافی دارد؟
دوره MBA یکساله مدیریت منابع انسانی به منظور پرورش کادر مورد نیاز سازمانها و موسسات تولیدی و خدماتی خصوصی، تعاونی و دولتی در حوزه های مربوط به منابع انسانی تهیه و تدوین شده است. این دوره مجموعه ای هماهنگ از فعالیت‌های تحقیقی و عملی است که به دنبال دستیابی ...
مطالب بیشتر
دوره کوتاه مدت MBA دانشگاه تهران؛ نسل دوم چیست؟
نباید فراموش کنیم که مفهوم کسب و کار، به شکلی که امروز می‌شناسیم و می‌فهمیم، یک مفهوم نسبتاً جدید بوده و Business به این شکل، از اوایل قرن بیستم معنا پیدا کرده است. قبل از آن مفاهیم کار و کسب و کار بیشتر با مفاهیمی همچون “کارخانه داری” و ...
مطالب بیشتر
شروع پیش ثبت نام دوره MBA مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بعنوان دیرپاترین دانشکده مدیریت کشور برای اولین بار اقدام به برگزاری دوره ی کاربردی MBA منابع انسانی با حضور بیش از ۲۰ نفر از اساتید به نام و مطرح حوزه منابع انسانی در کشور نموده است. مدیر علمی دوره یکساله MBA مدیریت منابع انسانی دکتر ...
مطالب بیشتر