اخبار و تازه ها

اولین جلسه مصاحبه پذیرش در دوره MBA مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران
اولین جلسه مصاحبه پذیرش در دوره MBA مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران با حضور دکتر محمد علی شاه حسینی (معاون آموزشی دانشکده مدیریت) و دکتر آرین قلی پور(استاد تمام دانشگاه تهران و مدیر علمی دوره MBA مدیریت منابع انسانی) و دکتر ابوب محمدیان (رئیس مرکز آموزش های کاربردی دانشکده ...
مطالب بیشتر
شروع پیش ثبت نام دوره MBA مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بعنوان دیرپاترین دانشکده مدیریت کشور برای اولین بار اقدام به برگزاری دوره ی کاربردی MBA منابع انسانی با حضور بیش از ۲۰ نفر از اساتید به نام و مطرح حوزه منابع انسانی در کشور نموده است. مدیر علمی دوره یکساله MBA مدیریت منابع انسانی دکتر ...
مطالب بیشتر