اساتید مدیریت منابع انسانی

در دوره MBA یکساله منابع انسانی دانشگاه تهران چه می آموزیم؟
دکتر آرین قلی پور؛ مدیر دوره MBA مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران
مطالب بیشتر
چرا در دوره MBA یکساله مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران شرکت کنیم؟
دکتر آرین قلی پور مدیر علمی دوره MBA مدیریت منابع انسانی
مطالب بیشتر
دکتر محمد علی بابایی زکلیکی
دکتر محمد علی بابایی زکلیکی   دکتري مدیریت بازرگانی، مدیریت استراتژیک-رهبري از دانشگاه فنی سوئین برن استرلیا عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه الزهرا
مطالب بیشتر
دکتر مجتبی امیری
دکتر مجتبی امیری   دکتری, ۱۳۸۴, مدیریت با گرایش رفتار سازمانی, تهران   ریاست مرکز پژوهشهای کاربردی دانشکده مدیریت، ۱۳۹۲/۰۵/۲۱، ایران، تهران مدیر گروه، ۱۳۹۲/۱۰/۰۵، ایران، تهران عضو کارگروه تدوین برنامه جامع پژوهش وفناوری دانشگاه تهران، ۱۳۹۳/۱۲/۱۰، ایران، تهران عضویت در کمیته مشورتی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه، ۱۳۹۴/۰۲/۰۵، ...
مطالب بیشتر
دکتر مهدی شامی زنجانی
دکتر مهدی شامی زنجانی     کارشناسی, ۱۳۸۰, مدیریت صنعتی, دانشگاه تهران کارشناسی ارشد, ۱۳۸۳, مدیریت فناوری اطلاعات, دانشگاه تهران دکتری, ۱۳۸۸, مدیریت سیستم ها, دانشگاه تهران   سرپرست موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مجازی مهرالبرز (کناره گیری به دلیل عدم موافقت ضمنی مسئولین محترم وقت دانشکده با پذیرش ...
مطالب بیشتر
دکتر محمد علی شاه حسینی
دکتر محمد علی شاه حسینی   کارشناسی, ۱۳۷۸, مدیریت صنعتی, دانشگاه تهران کارشناسی ارشد, ۱۳۸۱, مدیریت صنعتی _ گرایش تولید, دانشگاه تهران دکتری, ۱۳۸۸, مدیریت-سیاستگزاری بازرگانی, دانشگاه تهران   رئیس اداره فناوری و اطلاعات دانشکده مدیریت، ۱۳۸۸/۱۰/۰۱، ۱۳۹۰/۱۱/۱۵، ايران، تهران معاون اقتصادی و توسعه سازمان سرمایه گذاری دانشگاه تهران، ...
مطالب بیشتر
دکتر ناصر میرسپاسی
دکتر ناصر میرسپاسی   دکتری مدیریت دولتی از دانشگاه امریکن (واشنگتن دی ـ سی)   عضو هیئت علمی، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی سرپرست گروههای مدیریت دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی سردبیر مجله اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ...
مطالب بیشتر
دکتر محمد ابویی اردکان
دکتر محمد ابویی اردکان   کارشناسی, ۱۳۷۳, مهندسی برق-کنترل, دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی ارشد, ۱۳۷۷, مدیریت صنعتی, دانشگاه تهران دکتری, ۱۳۸۵, مدیریت سیستمها, دانشگاه تهران عضو شورای راهبردی استقرار دانشگاه دو فضایی، ۱۳۹۰/۱۱/۱۵، ۱۳۹۴/۱۰/۲۴، ايران، تهران ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، ۱۳۹۲/۰۹/۱۹، ۱۳۹۵/۰۱/۱۴، ایران، تهران قائم مقام دبیرکل ...
مطالب بیشتر
دکتر آرین قلی پور
دکتر آرین قلی پور را می توان از اساتید جوان و به نام حوزه منابع انسانی دانست. ایشان کتاب های متعددی در زمینه منابع انسانی دارند که مرجع اصلی رشته های دانشگاهی در مقطع لیسانس و فوق لیسانس می باشد. ایشان دبیر علمی کنفرانس سالیانه مدیریت منابع انسانی بوده، ...
مطالب بیشتر